home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right twitter_hover twitter updates_hover updates user_hover user volume playbutton

Beter onderwijs over de grens!

Nota Bene: Al het geld dat ik via deze actie inzamel, gaat niet naar mijn persoonlijke kosten zoals vliegtickets en verblijf. dit geld is echt sponsorgeld aan het onderwijs is Suriname zelf.